top of page

Privacyverklaring

Artikel 1: Identiteit en contactgegevens

Beroepsvereniging Bachelor Dierenzorg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

 • BVER BaDiZo

 • info@badizo.be

 • Rinkaersweg 44, 3550 Heusden-Zolder

 • BE0844.752.709

Artikel 2: Persoonsgegevens die wij verwerken

BVER BaDiZo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zicht lid maakt van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • E-mailadres

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Gsm-nummer

 • Opleiding

 • Plaats van tewerkstelling

Artikel 3: Grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens

BVER BaDiZo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Versturen van nieuwsbrieven

 • Het meedelen van de activiteiten van de beroepsvereniging

  • Bij het inschrijven op één of meerdere activiteiten: het mogelijk maken voor het opmaken van aanwezigheidsattesten en -lijsten

 • Ledenbeheer

Artikel 4: Bewaring van gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig bewaren voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Artikel 5: Delen van persoonsgegevens met derden

BVER BaDiZo verstrekt alleen de gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 6: Inkijken, correcties doorvoeren of verwijderen

U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.


U heeft tevens ook het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BVER BaDiZo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Deze verzoeken kunnen eenvoudig gebeuren door contact op te nemen met ons via info@badizo.be .

Artikel 7: Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Net zoals uzelf vinden wij het bij BVER BaDiZo erg belangrijk dat de persoonlijke gegevens beschermd worden en nemen we dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al onze medewerkers zijn dan ook op de hoogte over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@badizo.be .

Artikel 8: Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u met ons contact opnemen via info@badizo.be .

bottom of page