Welkom op de site van BaDiZo!

BaDiZo is een beroepsvereniging voor de professionele bachelor Agro- en Biotechnologie afstudeerrichting Dierenzorg. We willen iedereen die over dit diploma beschikt verenigen, het beroep beschermen en de beroepsbelangen verdedigen en ontwikkelen. Het uiteindelijke doel hiervan is dat werkgevers de waarde van dit diploma erkennen en dat er meer werkmogelijkheden ontstaan en aangeboden worden. Zo streven we bijvoorbeeld naar het uitbreiden van de praktijkgerichte taken van dierenartsassistenten en dierenverzorgers zodat ze handelingen mogen uitvoeren zoals injecties geven, bloed nemen, tandverzorging enz. Zo krijgt de bezitter van dit diploma de kans op meer verantwoordelijkheid en wordt deze ook veel meer naar waarde geschat.

 

Doelstellingen van BaDiZo

  • De belangen verdedigen van afgestudeerden Agro- en Biotechnologie richting Dierenzorg.
  • Kennis van leden verrijken door congressen, bijscholingen, tijdschriften, enz. aan te bieden.
  • Bijsturen van handelingen die door de afgestudeerden mogen uitgevoerd worden.
  • Steun en juridische informatie aanbieden.
  • Mensen met dezelfde interesses en uit hetzelfde vakgebied verenigen.

 

BaDiZo is opgericht door een samenwerking tussen enerzijds studenten Agro- en Biotechnologie afstudeerrichting Dierenzorg uit verschillende hogescholen van Vlaanderen die deze opleiding aanbieden. En anderzijds uit oud-studenten die ervaring in de praktijk hebben. De oud-studenten werken in verschillende takken van de branche waardoor we een zicht hebben op de behoeftes en wensen uit verschillende facetten van de dierenzorg.

 

Het diploma Agro- en Biotechnologie afstudeerrichting Dierenzorg is aan een opmars bezig in Vlaanderen. Steeds meer jongeren hebben interesse in dit werkgebied en willen werken in de dierensector. Ook de vraag naar een gediplomeerde dierenverzorger, dierenartsassistent, proefdierkundige en dergelijke wordt steeds groter. Dit komt omdat de gezelschapsdieren een steeds belangrijkere waarde krijgen in het gezin. Maar ook buiten de gezinssituatie wordt er meer rekening gehouden met het welzijn van de dieren. België is op dit gebied gegroeid en heeft dus ook nood aan gediplomeerde werknemers